Bài 5 – Glucozơ

10/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

I. Tính chất vật lý và trạng thái tự nhiên

    – Glucozơ là chất kết tinh, không màu, nóng chảy ở 146oC (dạng α) và 150oC (dạng β).

    – Dễ tan trong nước.

    – Có vị ngọt nhưng không ngọt bằng đường mía, Glucozơ có trong hầu hết các bộ phận của cây như lá, hoa, rễ, … và nhất là trong quả chín.

    – Trong máu người có một lượng nhỏ glucozơ, hầu như không đổi (khoảng 0,1 %).