Danh mục

Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử

10/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Ngày nay người ta đã biết các electron chuyển động rất nhanh trong khu vực xung quanh hạt nhân nguyên tử không theo những quỹ đạo xác định tạo nên vỏ nguyên tử.