Danh mục

Bài 15. Hóa trị và số oxi hóa

10/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Nắm vững cách xác định số oxi hóa của một nguyên tố trong hợp chất . Xác định đúng hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất ion và hợp chất công hóa trị.