Danh mục

Bài 12. Phân bón hóa học

10/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Phân bón hóa học gồm phân đạm, phân lận, phân kali. Phân urê là loại phân đạm tốt nhất, phân urê được sản xuất tại nhà máy phân đạm Bác Giang, nhà máy phân đạm Phú Mỹ.