Danh mục

Bài 10. Photpho

10/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Photpho thuộc ô 15 , chu kì 3 , nhóm VA, photpho có 2 dạng thù hình là photpho đỏ và photpho trắng, photpho trắng độc, photpho đỏ không độc .