Danh mục

Thí nghiệm điều chế và thứ tính chất của methane

05/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Dẫn khí methane vào 2 ống nghiệm có chứa sẵn dung dịch thuốc tím, nước bromine. Ta thấy thuốc tím và nước bromine không bị mất màu.