Chuyên Đề 7: Crom, Sắt, Đồng, Niken, Chì, Kẽm, Vàng, Bạc, Thiết" alt="Chuyên Đề 7.1: CROM – SẮT
Chuyên Đề 7: Crom, Sắt, Đồng, Niken, Chì, Kẽm, Vàng, Bạc, Thiết">

Chuyên Đề 7.1: CROM – SẮT
Chuyên Đề 7: Crom, Sắt, Đồng, Niken, Chì, Kẽm, Vàng, Bạc, Thiết

Tóm lại để giải quyết nhanh các bài tập liên quan đến hợp chất của sắt trước tiên ta phải nắm chắc tính chất của chúng, rồi áp dụng linh hoạt các phương pháp giải như : bảo toàn electron, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng, bảo toàn điện tích, quy đổi… nhiều khi phải kết hợp đồng thời một số phương pháp, hạn chế tối đa việc viết phương trình phản ứng để tiết kiệm thời gian làm bài.

Xem chi tiết