Giải Bài Tập Hóa Học Bằng Phương Pháp Đồ Thị – Lớp 12

Giải Bài Tập Hóa Học Bằng Phương Pháp Đồ Thị – Lớp 12

Với câu hỏi sử dụng hình ảnh, thí nghiệm; bài tập sử dụng đồ thị tôi thấy học sinh khá lúng túng vì các em ít được thực hành; chưa được luyện bài tập sử dụng đồ thị nhiều. Hơn nữa bài tập sử dụng đồ thị thì đây không phải là một phương pháp giải mới và xa lạ với nhiều giáo viên

Xem chi tiết