Bài 29. Luyện tập nhôm và hợp chất

Bài 29. Luyện tập nhôm và hợp chất

Bài giảng được thiết kế rất hay khi dạy bài tập về nhôm trong chương trình hóa học 12.

Xem chi tiết
Bài 28. Luyện tập : Kim loại kiềm – kim lọai kiềm thổ

Bài 28. Luyện tập : Kim loại kiềm – kim lọai kiềm thổ

Tuyển chọn những bài tập đặc trưng của kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ .

Xem chi tiết
Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm

Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm

Nhôm là kim loại có tính khử mạnh, hỗn hợp tecmit dùng hàn đường ray xe lửa.

Xem chi tiết
Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim lọai kiềm thổ

Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim lọai kiềm thổ

Khái niệm về nước cứng, cách làm mềm nước cứng, tác hại của nước cứng sẽ được trình bày khá […]

Xem chi tiết
Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Kim loại kiềm thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn, tác dụng mãnh liệt với nước.

Xem chi tiết