Danh mục

Bài 17. Phản ứng oxi hóa -khử

10/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Cân bằng phản ứng oxi hoá khử bằng phương pháp thăng bằng electron gồm 4 bước. Phản ứng oxi hóa -khử là loại phản ứng hóa học khá phổ biến trong tự nhiên và có tầm quan trọng trong sản xuất và đời sống.