Danh mục

Thí nghiệm tính háo nước của sulfuric acid đặc

05/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Cách tiến hành thí nghiệm cho sucrose vào ống nghiệm sau đó cho sulfuric acid đặc vào ống nghiệm, quan sát thí nghiệm và giải thích hiện tượng.