Danh mục

Thí nghiệm sulfur dioxide gas tác dụng với dung dịch sodium hydroxide

05/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Cho dung dịch odium hydroxide vào ống nghiệm nhỏ dụng dịch phenolphthalein vào ống nghiệm sau đó dẫn sulfur dioxide gas vào ống nghiệm. Quan sát và giải thích hiện tượng phản ứng.