Danh mục

Thí nghiệm dung dịch ammonium chloride tác dụng với dung dịch sodium hydroxide

05/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Cho dung dịch ammonium chloride vào ống nghiệm, sau đó cho tiếp dung dịch sodium hydroxide vào ống nghiệm rồi đun nóng trên ngọn lửa đèn cồn.