Danh mục

Thí nghiệm calcium carbonate tác dụng với hydrochloric acid

05/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Cho dung dịch HCl vào ống nghiệm sau đó cho tiếp calcium carbonate vào ống nghiệm. Quan sát hiện tượng và viết phương trình hóa họ.c