6.1. Dồn chất đốt cháy amin

6.1. Dồn chất đốt cháy amin

Khi đó bài toán sẽ được xử lý một cách rất nhanh gọn. Lưu ý với các cách dồn trên thì NH hay NH3 chính là số mol hỗn hợp amin đơn chức.

Xem chi tiết
5.1. Bài toán về cacbohidrat

5.1. Bài toán về cacbohidrat

rong chương trình hóa học THPT có lẽ những bài toàn về cacbohidrat thuộc loại đơn giản nhất. Để xử lý nhanh bài tập các bạn chỉ cần chú ý một số điểm sau:

Xem chi tiết
4.6. Bài toán chất béo

4.6. Bài toán chất béo

Một chất béo có 3 gốc COO nên có thể ôm được 3 Na để tạo COONa. Khi tính toán khối lượng muối (xà phòng) thì ta thường dùng bảo toàn khối lượng

Xem chi tiết
4.5. Tìm công thức của este

4.5. Tìm công thức của este

Với những bài toán các đáp án đã có sẵn CTPT thì ta nên kết hợp suy luận dựa vào đáp án.

Xem chi tiết
4.4. Đốt cháy este cơ bản

4.4. Đốt cháy este cơ bản

Lưu ý số mol COO trong este bằng số mol NaOH phản ứng với các este mạch hở. Ta cũng có dồn chất cho hỗn hợp este bằng cách nhấc COO hoặc OO ra.

Xem chi tiết
4.3. Bài toán este của phenol

4.3. Bài toán este của phenol

Cần chú ý với bài toán thủy phân nếu đề bài không nói là este “mạch hở” thì rất có thể sẽ có este của phenol.

Xem chi tiết