4.2 Bài toán về Oleum

4.2 Bài toán về Oleum

Khi giải toán chú ý áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố S.

Xem chi tiết
4.1 Bài toán về kích thước, khối lượng nguyên tử, đồng vị nguyên tử

4.1 Bài toán về kích thước, khối lượng nguyên tử, đồng vị nguyên tử

Nguyên tử khối của canxi là 40,078. Hãy tính khối lượng của một nguyên tử canxi.

Xem chi tiết
3.3 Bài toán Kim loại tác dụng với H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> đặc nóng

3.3 Bài toán Kim loại tác dụng với H2SO4 đặc nóng

Hòa tan a mol Fe trong dung dịch H2SO4 thu được dung dịch X và 12,32 lít SO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Cô cạn dung dịch X thu được 75,2 gam muối khan.

Xem chi tiết