3.5. Bài toán khử oxit kim loại bằng H2, CO hoặc C

13/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

A. Định hướng tư duy giải

+ Bài toán này thực chất rất đơn giản nếu các bạn hiểu bản chất chỉ là quá trình CO, H2… lấy oxi trong các oxit của các kim loại có tính khử trung bình Zn, Fe, Cu…

+ Dạng toán này thường dùng định luật BTNT.

Lưu ý: Dạng toán này cũng dễ dàng kết hợp với các dạng toán khác để tạo nên những bài toán hay.

B. Ví dụ minh họa

NAP 1: Dẫn một luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp CuO, Fe2O3, Fe3O4 và Al2O3 rồi cho khí thoát ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 15 gam kết tủa. Chất rắn còn lại trong ống sứ có khối lượng 215,0 gam. Giá trị của m là

A. 217,4.                       B. 219,8.                            C. 230,0.                            D. 249,0.

*** Định hướng tư duy giải:

${{n}_{\downarrow }}=0,15$$\xrightarrow{BTNT}{{n}_{O}}={{n}_{C{{O}_{2}}}}={{n}_{\downarrow }}=0,15$

$\xrightarrow{BTKL}m=\sum{m\left( KL;O \right)}=215+0,15.16=217,4$

*** Giải thích tư duy:

CO cướp O của các oxit tạo thành CO2 rồi đi vào kết tủa CaCO3.


Trên đây là trích một phần giới thiệu về tài liệu. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.